КОНТАКТИ

България, 9000, гр. Варна
ул. Генерал Колев № 75-Б
тел.: +359 894 352 125
Email: office@electricpro.eu
 

Отдалечен достъп до дизел генератори


Системи за отдалечен контрол и мониторинг на дизелгенератори
Системата позволява дистанционно следене на работното състояние на дизелгенератор в реално време и промяна на някои от работните параметри. Допълнителнителна опция е следенето на местоположението. Системата използва GSM/GPRS връзка, като за визуализация на параметрите при клиента се използва компютър или мобилен телефон.  Електрообзавеждане на плавателни съдове и промишлени обекти - ЕлектрикПро

2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни