КОНТАКТИ

България, 9000, гр. Варна
ул. Генерал Колев № 75-Б
тел.: +359 894 352 125
Email: office@electricpro.eu
 

Модернизация на електрозадвижвания (ретрофит)


Модернизацията на електрическата част на машини и съоръжения е обоснована в случаите, когато механичната част на машината е в добро състояние. Модернизацията дава възможност за оптимизация на работния цикъл на машината и същевременно енергоспестяване.
Обект на модернизация най-често са електрозадвижвания с асинхронни електродвигатели с навит ротор и постояннотокови елекродвигатели.

- Асинхронни двигатели с навит ротор и пусковите реостати към тях се подменят с асинхронни двигатели захранвани от честотен инвертор.
- Постояннотоковите електродвигатели, използвани за задвижване на машини с нужда от безстепенно регулиране на оборотите все повече намяляват, измествани от променливотоковите асинхронни електродвигатели. Има случаи, в които в съществуващи машини подмяната на постояннотоков електродвигател с асинхронен е затруднена или би довела до непредвидими промени в механичните характеристики на машината. При добър остатъчен ресурс на постояннотоковият електродвигател, оптимален вариант е замяната на захранването - от генератор-двигателната група (Леонардова група) към конвертор променлив/постоянен ток.


  Електрообзавеждане на плавателни съдове и промишлени обекти - ЕлектрикПро

2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни