КОНТАКТИ

България, 9000, гр. Варна
ул. Генерал Колев № 75-Б
тел.: +359 894 352 125
Email: office@electricpro.eu
 

Проектиране, изработване, монтаж и въвъеждане в експлоатация:


Главни разпределителни табла
• Функции на защита на дизелгенератори, трансформатори и големи консуматори
• Систeми за управление на енергията - синхронизиране и паралелна работа на дизелгенератори, прехвърляне на захранването между основен и резервен генератор, управление на прекъсвачи и шинни разеденители.

Аварийни разпределителни табла

Пускатели – всякъкъв тип:
Звезда-триъгълник
Софтстартери (плавен пуск)
Пускатели за управление на реостатни степени

Пултове за управление
- Механична конструкция и електрическа част

  Електрообзавеждане на плавателни съдове и промишлени обекти - ЕлектрикПро

2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни