КОНТАКТИ

България, 9000, гр. Варна
ул. Генерал Колев № 75-Б
тел.: +359 894 352 125
Email: office@electricpro.eu
 

Аварийно електрозахранване


Проектиране, изработване и монтаж на с-ми за аварийно захранване от електрогенератор и/или алтернативно електрозахранване  Електрообзавеждане на плавателни съдове и промишлени обекти - ЕлектрикПро

2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни